-->
MENU

POPULAR MANGA

This Croc Will Die In 100 Days CHAPTER LIST

Onii-Chan Is Done For! Official Anthology Comic summary:

An anthology comic of Onii-chan wa Oshimai! by various mangaka.---**Volume 1****Cover**: (https://mangadex.org/author/f049cee3-3b14-4101-8e5d-813526abb1f6)**Illustrations**: (https://mangadex.org/author/60f69905-13da-42a5-9b2f-0571fcd567c2), (https://mangadex.org/author/465b6513-a230-4ce1-b2a9-5027e94e52cc), (https://mangadex.org/author/1f462d2f-2cd5-420e-9f07-b4a214ef9465)**Author list**:1. Namori2. Fujichika Koume3. Tadano Natsu4. Kawamura Taku5. Igarashi Masakuni6. Kakitsubata Waka7. Asazuki Norito8. Nekoume9. Tsuchii10. Mori Misaki11. Kometsubu12. Yuuki Shinichi13. Kobayashi Kina14. Yuuki Suzu15. Suka**Volume 2****Cover**: (https://mangadex.org/author/b8327a2b-a285-4a9a-b124-f3be558741d1)**Illustration**: (https://mangadex.org/author/9df2ffe2-1b7f-4619-93e1-c97aa0f1c0d0)**Author list**:1. Namori2. Hara Yui3. Tadano Natsu4. Igarashi Masakuni5. Okada Anmitsu6. Yuuchi Mikumi7. Adachi Imaru8. Onio9. Minamito10. Tomoe11. Tsuchii12. Terai Akane13. Rucchiifu14. Moricocco15. Ouchi Kaeru16. Nekoume17. Cool-kyou Shinja**Volume 3****Cover**: (https://mangadex.org/author/60f69905-13da-42a5-9b2f-0571fcd567c2)**Illustration**: (https://mangadex.org/author/b8327a2b-a285-4a9a-b124-f3be558741d1)**Author list**:1. Namori2. Yukimoto Shuuji3. Igarashi Masakuni4. Suka5. Onio6. Sasuke7. Toyobayashi Sakane8. 9℃9. Adachi Imaru10. Sorato Shunsuke11. majoccoid12. Yuuchi Mikumi13. Hami14. Tsuchii15. Hori16. Cool-kyou Shinja
SHOW LESS ⇧
Chapter name View Time uploaded
Back to Top